Algemene Voorwaarden.

Magic Betting Casino is een website die internetgebruikers toelaat om gratis (“For Fun”) of betalend (“For Real”) te spelen.

De algemene voorwaarden bepalen de condities van toegang, gebruik van de website door de gebruiker, en deelname aan de verschillende spelen.

Deel 1: Definities

 • SPELLEN: Alle aangeboden spelen, zowel gratis als betalend.
 • SPELSOFTWARE: De in-browser spelsoftware.
 • SPELER: Geregistreerde gebruikers over 21 jaar.
 • FUNSPELER: Geregistreerde gebruiker gratis spellen.
 • HELPDESK: Help betreffende de website naar de speler toe.
 • ACCOUNT: Houder van alle spelergegevens en identificatievorm.
 • REGISTRATIE: Het aanmaken van de account.
 • OPERATOR: De aanbieder van de website.
 • LIVE: Kansspel vestigingen in België, onder toezicht van de KSC.
 • EPIS: De officiële lijst van niet toegelaten gebruikers.
 • PERSOON: Potentiële klant, iemand die wil registreren of spelen.
 • BONUSREKENING: Virtuele Cash Pot waar voorwaarden aan zijn verbonden.
 • BONUSCAMPAGNE: Een campagne waarmee een bonus kan worden behaald, gebonden aan de bonusvoorwaarden.
 • CASH REKENING: Fondsen die kunnen worden uitbetaald.

Deel 2: Doel

 • De website laat gebruikers toe legaal te spelen onder toezicht van de Belgische Kansspelcommissie.

Deel 3: Registratie

3.1 Algemeen

 • Er mogen geen "for real" spellen gespeeld worden zonder een account te openen.
 • Elke "for real" speler mag slechts 1 account bezitten.
 • Kansspelen op de website zijn voorbehouden voor spelers vanaf 21 jaar.
 • De operator behoudt het recht om de account van de speler ten allen tijde te sluiten.
 • De operator behoudt het recht om een registratie te weigeren.
 • De speler account is een persoonlijke account, en mag niet gedeeld worden in geen enkele manier of met derden, zelfs niet gratis.
 • Een account kan enkel geopend worden met toelating van de kansspelcommissie (EPIS)

3.2 Voorwaarden Registreren

 • De persoon moet een geldig paspoort bezitten.
 • De persoon moet minstens 21 jaar zijn.
 • De persoon verklaart dat hij wettelijk competent is, en begrip heeft van de voorwaarden en condities die gelden.
 • Elke persoon die registreert neemt kennis van de algemene voorwaarden, en verbindt zich er toe deze ten allen tijde te respecteren. Het aanvaarden van de algemene voorwaarden is een contract tussen de operator en de speler.
 • De persoon neemt kennis dat het internetadres (ip adres) bij elke actie door ons geregistreerd wordt.
 • Klikken op “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” betekent dat de desbetreffende persoon verklaart dat hij aan al deze voorwaarden voldoet.
 • Klikken op "Ik wens VIP aankondigingen en speciale acties te ontvangen via de nieuwsbrief." betekent dat de klant zijn email adres beschikbaar stelt voor reclame en aanbiedingen van Magic Betting Casino

3.3 Toestemming

 • De persoon verklaart dat hij minstens 21 jaar is.
 • De persoon verklaart dat hij wettelijk competent is, en begrip heeft van de voorwaarden en condities die gelden, en dat hij deze accepteert.
 • De persoon verbindt zich ertoe zijn naam, voornaam, land, geboortedatum, adres, email adres, bankrekeningnummer, rijksregisternummer en beroep aan de operator te communiceren.
 • De persoon verklaart dat de verstrekte gegevens correct zijn.

Het is formeel verboden om niet correcte of onvolledige gegevens te verstrekken. Wanneer dit gebeurt, zal de registratie niet mogelijk zijn, en kan de desbetreffende persoon onmiddellijk uitgesloten worden van de website.

 • De operator behoudt ten allen tijde het recht een persoon die valse of niet volledige informatie verstrekt de toegang te weigeren.
 • De operator behoudt ten allen tijde het recht om een persoon te weigeren indien hij/zij verdacht wordt van valse informatie in te geven.
 • De speler verbindt zich ertoe om de operator binnen 30 dagen te verwittigen van veranderingen van de gegevens die bij de registratie ingegeven zijn. Dit kan de speler doen bij de “Profiel” sectie van de website.

3.4 Registratie procedure

Registratie gebeurt op de volgende wijze:

 1. Klikken op "Klik hier om te registreren" op de homepagina.
 2. De gegevens invullen in de daarvoor voorziene velden.
 3. Ingeven van aanvullende data:
  • Gebruikersnaam (Vrij te kiezen, uniek)
  • Emailadres (Bestaand email adres)
  • Wachtwoord (Vrij te kiezen, en nogmaals te confirmeren)
  • Bankrekeningnummer
  • Beroep
  • Rijksregisternummer
  • Telefoon of gsm nummer
 4. Aanvaarden van de algemene voorwaarden, door deze te lezen, en vervolgens “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te vinken.

De persoon verbindt zich er toe geen poging te doen om de beveiligingsmaatregelen die in plaats zijn om uitgesloten spelers te weigeren te omzeilen. Inbreuk op elk element van de website, zoals Hyperlinks, Software, Database, Grafieken etc. Is een strafbaar misdrijf. De operator zal bij elke ontdekking van pogingen om de beveiligingsmaatregelen te kraken, omzeilen, breken enz. onmiddellijk klacht neerleggen bij de gerechtelijke instanties en tevens dit onmiddellijk overmaken aan de kansspelcommissie. Alle gelden of gegevens die verkregen zijn door deze acties zullen bevroren worden door de operator totdat zij instructies krijgt van de hierboven genoemde instanties.

De speler is zich ervan bewust dat het bewaren van zijn paswoord op de computer een veiligheidsrisico met zich meebrengt, en neemt volle verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn account, en afscherming van derden. Iedere verbinding met de website wordt verondersteld toegestaan te zijn door de speler, en de operator kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Als gevolg, kan de operator in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het spelen van niet geregistreerde personen door frauduleus gedrag of ongewenste toegang tot accounts.

De speler is verantwoordelijk voor het afschermen van zijn wachtwoord. Dit kan aangepast worden in de “Jouw Profiel” sectie van de website. In geval van verlies kan de gebruiker mailen naar helpdesk@magicbettingcasino.be

Deel 4: Technische vereisten.

Pc: Een internetbrowser met Flash en/of HTML5 Ondersteuning. Mac: Een Flash plugin voor MAC is nodig om flash spellen te kunnen afspelen. Je kan dit nalezen op volgende link: Hoe schakel ik flash in op Safari Magic Betting Casino raad aan een vaste internetconnectie te gebruiken. Om mobiel te spelen is minimaal een 3G verbinding vereist.

Deel 5: Gebruik van de account.

5.1 Unieke account

Een speler account is uniek. Een persoon kan slechts 1 account hebben.

5.2 Een gesloten account

Een account die gesloten is, kan alleen door de operator heropend worden. Redenen voor sluiting zijn:

 • Invoeren van incomplete of incorrecte gegevens
 • Verdenking van frauduleuze praktijken
 • Problematisch speelgedrag

5.3 Een bevroren account

De operator kan een account tijdelijk bevriezen voor onderzoek. De speler krijgt een melding om de helpdesk te contacteren. De speler kan onder geen enkel beding de operator dwingen om een bevroren account vrij te maken. Voorafgaand deze situatie zal de operator toelating vragen zowel aan de gerechtelijke instanties als aan de kansspelcommissie om de account vrij te geven. zonder deze toelating blijft de account bevroren De speler verklaart hierbij akkoord te gaan zonder enige vorm van procedures.

5.4 Fraude

De speler verbindt zich ertoe af te zien van frauduleuze praktijken. Deelname aan de spelen is persoonlijk. Praktijken zoals artificiële intelligentie, hacking, decompileren van sourcecode, stream interception en piggybacking zijn verboden.

Dit staat de operator toe:

 • De account te sluiten of te bevriezen
 • Alle kredieten op de account aan te slaan.
 • Deze praktijken door te geven aan de overheidsinstanties
 • Legale stappen te ondernemen tegen de speler.

De speler verklaart dat de fondsen die gebruikt worden om te spelen op de website niet illegaal zijn in oorsprong, en dat hij de website niet gebruikt om illegale fondsen wit te wassen.

Verdenking van witwaspraktijken stellen de operator in recht tot:

 • Het bevriezen of sluiten van de speler account.
 • Het bevriezen, of in beslag nemen van de fondsen op deze account.
 • Legale actie ondernemen tegen de speler.
 • De autoriteiten, banken en andere financiële instellingen op de hoogte brengen van de identiteit van de speler.

5.5 Transactiefraude

De speler is verantwoordelijk voor het goede verloop van een transactie. Het vroegtijdig sluiten van de browser tijdens een transactie kan ertoe leiden dat de afgetrokken kredieten niet tot de speleraccount toegevoegd worden. De operator kan hier in geen enkel beding voor verantwoordelijk gesteld worden.

5.6 Gegevens en gegevensbescherming.

De operator heeft het recht om gedetailleerde gegevens op te vragen. De operator verbindt zich ertoe deze gegevens af te schermen voor derden, met uitzondering van vaststelling van frauduleuze praktijken. Gedetailleerde bankgegevens kunnen bevatten:

 • Een kopie van het paspoort
 • Een bankafschrift voor verificatie van de speler.
 • Een recent factuur op de naam van de speler.

5.7 Automatische sluiting van de account

De operator behoudt het recht om de account van de speler te sluiten zonder waarschuwing na 2 jaar inactiviteit.

5.8 Sluiting van de account

De speler kan zijn account sluiten op eenvoudig verzoek. Hiervoor dient te speler te mailen naar helpdesk@magicbettingcasino.be

Deel 6: Intellectuele eigendomsrechten

Eigendom van grafieken en omgeving Alle grafieken, omgevingsvariabelen en software van de operator zijn wettelijk beschermd. Ongeoorloofde reproductie hiervan is wettelijk strafbaar.

Deel 7: Totaliteit van de algemene voorwaarden

Omdat de website constant updates en nieuwigheden aanbiedt, behoudt de operator zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Dit geldt ook voor de regels van de aangeboden spellen en spelsoftware. In het geval dat de speler niet akkoord is heeft hij de optie zijn account te sluiten. De speler dient hiervoor te mailen naar helpdesk@magicbettingcasino.be Elke gegevensverbinding tussen de speler en de website verbindt de speler tot de nieuwe algemene voorwaarden.

Deel 8: Bewijsmateriaal

In geval van dispuut neem de speler neemt kennis van het feit dat alleen de gegevens op de server van de operator, en computers van de operators als bewijsmateriaal kan worden aanschouwd. Geen enkele vorm van gegevens van de speler, zoals screenshots zullen als bewijsmateriaal worden beschouwd. Al de spelen worden opgeslagen bij de operator en kunnen ten alle tijden opgevraagd worden. Bij opvraging van spelen zal een automatische melding naar de kansspelcommissie gebeuren.

Deel 9: Verantwoord Spelen

Magic Betting Casino respecteert alle wettelijke bepalingen en maatregelen ter bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Zo zetten wij ons proactief in om verschijnselen van problematisch spelen in het vroegste stadium te herkennen en te voorkomen.

Voor meer informatie over de risico’s van het spel, stellen wij de door de Kansspelcommissie gepubliceerde brochure ter beschikking. Via onze helpdesk kan deze in elektronische vorm worden bekomen of kan deze gratis naar de speler worden opgestuurd op eenvoudig verzoek.

Ook raden wij de speler aan op voorhand een maximaal spelbedrag te bepalen en dit niet te overschrijden. Er wordt gewezen op de gevaren van gokverslaving én de mogelijkheden en de werking van het EPIS-databestand worden uitvoerig beschreven. Deze factoren worden eveneens hernomen in de FAQ (veelgestelde vragen).

Er wordt een pagina met linken voorzien die verwijzen naar onder meer de kansspelcommissie, maar ook naar de diverse organisaties en instanties in België die zich bezighouden met de opvang en behandeling van gokverslaving.

Deel 10: klachten

Klachten kunnen gericht worden aan de helpdesk. (helpdesk@magicbettingcasino.be) Bij een dispuut over de verkeerde uitkomst van een spel, kan er enkel discussie zijn over het laatst gespeelde spel. Indien de speler toch verder speelt, heeft hij geen recht op een eventuele teruggave. Bij een eventuele fout van een programma kan enkel de inzet terugbetaald worden, nooit de mogelijke winst.